قانون تجارت

مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)

باب شانزدهم : مقررات نهایی

باب شانزدهم : مقررات نهایی


‌ماده 592 - در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکتها و مؤسسات تجارتی به اعتباربیش از یک امضاء کرده‌اند خواه

ادامه مطلب...

‌باب سیزدهم : در اعاده اعتبار‌

 

‌باب سیزدهم: در اعاده اعتبار‌

 

ماده 561 - هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید.

ادامه مطلب...

‌باب پانزدهم : شخصیت حقوقی

‌باب پانزدهم : شخصیت حقوقی


‌فصل اول - اشخاص حقوقی
‌ماده 583 - کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

ادامه مطلب...

‌باب دوازدهم :در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب

‌باب دوازدهم :در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب


‌فصل اول - در ورشکستگی به تقصیر
‌ماده 541 - تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:
1-در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.

ادامه مطلب...

‌باب چهاردهم : اسم تجارتی

 

‌باب چهاردهم : اسم تجارتی

 

‌ماده 576 - ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلی ثبت آن را الزامی کند.

ادامه مطلب...

‌باب یازدهم:در ورشکستگی

‌باب یازدهم:در ورشکستگی


‌فصل اول - در کلیات
‌ماده 412 - ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده او است حاصل می‌شود.

ادامه مطلب...

درباره ما

موسسه حقوقی بین الملل همای راستین میهن متشکل از  تیمی است که خود را متعهد به ارائه خدمات حقوقی ، اداری و ثبتی بر اساس دانش حرفه ای و به صورت کاملا تخصصی میدانند.منشور و راهبرد های موسسه گویای تعهدات،اصول و اهدافی است که اساس و شالوده ی فعالیت های موسسه را تشکیل می دهد معتقدیم که موفقیت به معنای حقیقی آن هنگامی وجود داشته و مفهوم پیدا میکند که بر مبنای زنجیره ای از اصول و تعهدات بنیادین استوار گردد و هر آنچه را که تا کنون حاصل کردیم نیز بیش از همه ،حاصل جدیت در پایبندی به اصول و تعهدات می باشد. ریشه های تنومند این موسسه در غنای تخصص و دانش اعضایش استحکام یافته که با پشتکار، تعهد و صداقت از آن نگهبانی می کنند.

X

برای درخواست مشاوره تخصصی لطفا شماره خود را به همراه کد وارد نمایید

ما با شما تماس میگیرم

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)

Developed in conjunction with Ext-Joom.com